Současnost

Volejbalový oddíl je součástí TJ Slovan Broumov. Počet aktivních členů se pohybuje mezi šedesáti až devadesáti členy. Vzhledem ke každoročnímu pořádanému náboru mládeže se může počet průběžně měnit. Počet žákyň je více než třicet. Je kladen velký důraz na rozvoj mládežnického volejbalu. Aktivity jsou koordinovány s Ulitou Broumov.

 

Obecně větší tradici má v Broumově ženský volejbal. Toho je důkazem nejen stabilní umístění ženského A družstva na předních pozicích I. okresní třídy, ale i již tradiční Memoriál Slávky Streubelové. Každý rok se tohoto turnajového klání účastní více než patnáct družstev (>120 hráček) z České republiky, Německa a Polska.

Věkový průměr družstva A mužů je více než vysoký. Přesto se umísťuje na předních pozicích soutěže I. okr. tř. Příliv nových zájemců o volejbalový sport na Broumovsku by měl pomoci udržet si tyto dobré výsledky.

Oddíl pořádá a účastní se několika přátelských turnajů v roce s týmy z partnerských měst a obcí euroregionu. Díky této spolupráci je možné čerpat část dotací na údržbu majetku. Volejbalové kurty, má dnes oddíl v pronájmu od města Broumova. Správa kurtů je v plné režii oddílu.

V letošním roce je prvořadým úkolem vedení klubu zajistit rozvoj mládežnického sportu a udržet kvalitní kádry pro soutěž. Dále je nutné získat dostatek financí pro činnost, údržbu, účast v soutěžích a pořádání turnajů v minimálním rozsahu alespoň jako v uplynulých letech.

Partnerská spolupráce

Volejbalový oddíl aktivně spolupracuje s kluby v německém Forchheimu, Cottbusu, polské Nowe Rude a dalšími oddíly z měst a obcí našeho euroregionu. Partnerská činnost se odvíjí od spolupráce města Broumova se zmíněnými obcemi a městy.

K prestižním podnikům v rámci spolupráce patří Memoriál Slávky Streubelové (Broumov, CZ) a mezinárodní multisportovní meeting QuattFO (Forchheim, DE). V průběhu roku oddíl pořádá a účastní se několika přátelských sportovních turnajů a to hlavně na úrovni dorostenecké a žákovské. V rámci mimosportovních aktivit probíhají schůzky trenérů a vedení jednotlivých klubů.

Historie broumovského volejbalu

Materiálů o začátcích volejbalu v Broumově a jeho vývoji není v současné době příliš. Rádi bychom Vám nabídli alespoň střípky, které se naší redakci podařilo najít díky panu Janu Krtičkovi st. V případě, že máte k dispozici jakékoliv další informace, dejte nám prosím vědět.

Nyní Vám již nabízím soubor z konce 80. let, který je upraven pouze stylisticky. V případě výhrad se prosím obraťte na naši redakci.

Volejbal Broumov - Historie